Artikel in ForYou magazine

door | 21 maart 2020 | 0 Reacties

Mijn artikel in ForYou Magazine is geplaatst:

De knoop is doorgehakt: jullie gaan scheiden. Er komt dan een heleboel op je af en je weet niet goed waar je moet beginnen. Je vindt het in ieder geval belangrijk dat jullie in goed overleg uit elkaar gaan. Niet alleen voor jullie zelf, maar vooral voor jullie kinderen.

Een scheiding is immers heftig voor alle betrokkenen. Omdat jullie je bewust zijn van het feit dat jullie als partners uit elkaar gaan, maar als ouders aan elkaar verbonden blijven, wil je alles goed regelen. Niet alleen moeten er afspraken komen over de kinderen, maar ook over de verdeling van de spullen, de financiën en natuurlijk de koopwoning. Hoe pak je dat aan?

Goede afspraken


Conflicten los je bij voorkeur samen op, ongeacht de aard. Bij een scheiding kunnen de emoties soms hoog oplopen en lukt het niet altijd om er samen uit te komen. Of je hebt samen goede afspraken gemaakt die nog juridisch dienen te worden nagelopen. In die gevallen kun je de hulp van een mediator inroepen. Een mediator helpt om bij een scheiding tot goede afspraken te komen over alle zaken die voor een scheiding geregeld moeten worden. Daarbij voorziet een mediator je vanzelfsprekend van alle juridische informatie.

Zelf beslissen


Advocaat en echtscheidingsmediator Baltazar de Seixas legt uit: ‘Het is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in mediation tot afspraken te komen. Er is vaak al veel gebeurd tussen jullie beiden en het zal moeilijk zijn om over alle onderwerpen op één lijn te komen. Als mediator help ik jullie bij deze communicatie. Het doel is om te overleggen op een manier dat je ondanks alles als ex-partners door kunt en ook in de toekomst goed contact kunt hebben. Helemaal als er kinderen in het spel zijn, is dat essentieel. Je beslist zelf welke afspraken er gemaakt worden en houdt daarmee de touwtjes van je leven in eigen handen.’

Geen zitting nodig


‘Op het moment dat jullie tot overeenstemming zijn gekomen, worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Hierna kan de rechtbank worden verzocht een echtscheiding uit te spreken, zonder dat hiervoor een zitting nodig is. De procedure is dan snel en relatief goedkoop, zeker als je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, waarbij per partner een laagste eigen bijdrage van € 54,- geldend is.’

Frisse start


Soms kun je ook behoefte hebben aan de hulp van een mediator bij de verbreking van een niet-huwelijkse relatie. Ook kun je enige tijd ná een echtscheiding of de verbreking van een relatie mediation inzetten. Bijvoorbeeld als de relatie na de echtscheiding toch negatiever aan het worden is dan gewenst. Baltazar de Seixas: ‘Als zoiets gebeurt, kan dat erg vervelend zijn voor jezelf of de kinderen. Natuurlijk kunnen jullie levens ook zodanig veranderen dat er nieuwe afspraken gemaakt dienen te worden over de alimentatie of de zorgregeling (omgang). In zo’n geval kan ik ook helpen de communicatie te verbeteren en samen naar een oplossing te zoeken. Het doel is altijd hetzelfde: het maken van duurzame afspraken in goed overleg, zodat jullie met een goed gevoel aan jullie gescheiden leven kunnen beginnen mét een goede relatie met elkaar.’

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *